Blog Thần Kinh Tóc

Thần Kinh Tóc
tungdh

Life is to short to have boring hair

Có quá nhiều thứ để khoác lên một người đàn ông để biến anh ta thành một kiểu “Đàn ông nhìn có vẻ đẹp”. Vậy nếu bỏ những thứ phụ trang rườm ra kia đi thì sẽ trở thành một người đàn ông xấu sao?

Xem chi tiết